Technical Skills

Programming Languages
 • Java
 • PL/SQL
 • Python 3
 • C & C++
 • Pascal
 • Cobol
Design
 • UML
 • OOAD
IDE’s
 • Eclipse
 • NetBeans
 • PyCharm
Database
 • Oracle 9i &10g etc..
 • DB2
 • SQL Server
 • MySQL
Java related Frameworks/Servers/ORM/etc..
 • Spring
 • Hibernate
 • Struts
 • JBoss Application Server
 • Seam Framework
 • Oracle Weblogic Server
 • Junit
 • Ant
 • Jeode
 • Webstart
Version Control
 • CVS
 • SVN
IBM WebSphere suite
 • IBM WebSphere MQ v6
 • IBM WebSphere Application Server v5.1
 • IBM WebSphere Message Broker v6 & v7
Java Technologies
 • EJB
 • JSP
 • JSF
 • JDBC
 • RMI

 • JNI
 • JNLP
 • Swing
 • AWT
 • Personal Java
Other
 • XML & XSLT
 • Awk
 • Bash Scripting
Operating Systems
 • Unix & Linux
 • Windows


%d bloggers like this: